Мисия

Печат

 

logo

 

Чрез предлаганото богословско образование, Петдесятния Факултет работи съвместно с ръководителите на местните църкви на СЕПЦ за подготвянето на служители, които изграждат Божието царство.

 

 

 

 

 

 

   характер, знание, посвещение

 

 
En