Финансова информация

Печат

Студенти: задочна програма

               такса за обучение   
               1 кредит час – 15.00 лв.
               семестриална такса - 100 лв. на семестър

такса за общежитие - 20 лв. за сесия
*кредитите на всеки предмет от учебния план можете да видите в раздела "Академична програма".


Tакси

индивидуален учебен план - 30 лв./1 кредит

повишаване на оценка на даден предмет - 20 лв. /1 кредит (разрешава се само в рамките на текущата сесия, явяването е платено)  
издаване на академична справка на български език - 70 лв.
издаване на академична справка на английски език - 90 лв.

ползване на библиотечния фонд от външни за факултета лица - 20 лв. (абонамент)
подновяване на студентски права след прекъсване  - 1 МРЗ (420 лв.)
дипломиране - 1/2 МРЗ (210 лв.)

 

ликвидационна сесия - 25 лв.
кандидат-студентска такса - 20 лв. (плаща се в деня на приемния изпит)      
Ползване на базата за нощувка - 15 лв./вечер

 

 

 
En