Библиотека

Печат

8000 заглавия

В настоящия момент библиотеката на Петдесятния Факултет разполага с около 8000 заглавия. Литературата е предимно на английски и български език. Разполагаме с най - съвременните издания в областта на библейското тълкувание и библеистика. Фондът на библиотеката се попълва периодично.

колекция на тема: петдесятното движение, богословие и практики

Библиотеката разполага с най - голямата колекция от материали за петдесятното движение, неговото богословие и практика в България. Притежаваме няколко серии библейски коментари, речници и енциклопедии, помагала за изучаване на новозаветен гръцки, библейски еврейски и английски езици, аудио и видео материали, както и много други разнообразни ресурси на високо академично ниво.

каталог: Dewey Decimal System

Библиотеката е каталогизирана по Dewey Decimal System, както е и Националната библиотека.
 
En