Учебен график

Печат

ПРЕДМЕТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ ПРЕЗ ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА 2016/2017 ГОДИНА СА:

ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - СОФИЯ - горни курсове

08-09 октомври 2016 - Въведение в херменевтиката (3кр.), д-р Атанас Атанасов

22-23 октомври 2016 - Апологетика (4кр.), д-р Атанас Атанасов2

26-27 ноември 2016 - Социология на религиите (2кр)

09-10 декември 2016 - Литургика (4кр.)

 

ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - СОФИЯ-първи курс 

07 октомври 2016г - Въведение в специалността (2кр)

08-09 октомври 2016г  - Въведение в херменевтиката (3кр)

12-13 ноември 2016г. - Въведение в Стария Завет (4кр)

09-10 декември 2016г. - Литургика (4кр) 

 

ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - НЕСЕБЪР (III курс)

13-14 октомври 2016 - Култове и религии (2 кр.), маг. Райна Стефанова

18-19 ноември 2016 - Синоптични Евангелия (2 кр.), маг. Костадин Владев

16-17 декември 2016 - Тълкуване на НЗ 2а - Деяния на апостолите (2кр), маг. Костадин Владев 

 

 


 

 
En